שלום אורח
התחברות | הרשמה
d
d

תנאי שימוש באתר JOBS4ALL

1.תנאי השימוש באתר מטרתם להגדיר את היחסים בין מקשיבים נט בע"מ (להלן: "מקשיבים-נט") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: "המשתמש"). 

2.האתר וכל הדפים, האינפורמציה, המודעות (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של מקשיבים-נט. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב ממקשיבים-נט.

3.בהתחשב במטרת האתר, להוות מקום מפגש בין מציעי משרות המעוניינים לתת הזדמנות שווה לעובדים בעלי מוגבלויות ומחפשי עבודה, המתמודדים עם מוגבלות, ועל מנת למנוע ניצול של האתר למטרות אחרות, משתמש המעונין להירשם כמחפש משרה, יידרש להוכיח כי הוכר על ידי גורם מוסמך, כבעל מוגבלות, על פי כללים שייקבעו על ידי מקשיבים-נט מעת לעת.

4.על מנת שלא לפגוע במשתמשים, מקשיבים-נט אינה מנמקת את החלטותיה בנושאי אישור או אי אישורו של רישום משתמש. מקשיבים-נט תהיה רשאית לעדכן את מדיניות הרישום שלה ובכל מקרה, תהיה עצמאית ורשאית שלא לנמק את סירובה לאשר את רישומו של משתמש מתעניין.

5.השימוש באתר אסור על חברות וגופי השמה, בין אם הם חברות מסחריות, גופים ללא כוונת רווח.

6.השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. כל המשרות מיועדות לגברים ולנשים כאחד.

7.על אף שמקשיבים-נט מעורבת ביצירת הקשר בין מעסיק ומחפש העבודה, כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המעסיק ומחפש העבודה בלבד, ואינה כוללת את מקשיבים-נט או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה.

8.מקשיבים-נט לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או המעסיק בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג'דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני. מקשיבים-נט אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים / עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים.

9.התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים. למקשיבים-נט אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.

10.כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, שמורות באופן בלעדי למקשיבים-נט.

11.מקשיבים-נט לא תישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעותמסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. מקשיבים-נט לא מבצעת כל בדיקה באשר לאמיתותםו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של מקשיבים-נט לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.

12.מקשיבים-נט שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.

13.מקשיבים-נט מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר. יחד עם זאת, שומרת מקשיבים-נט על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

14.מקשיבים-נט שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, מקשיבים-נט לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כל כלשהו.